wp1b246fef.png
As ik votgoa
(Tekst: Rieks Schuring)

Wie dailden de dag en wie dailden de nacht
Doe wast mien dreumvraauw, ja doe gafst mie kracht.
Ik vuilde de laifde, woar alles om draait.
Mor de wolken dij boven ons dreven zag ik nait.

En op n dag zat ze mor aal op de baank
Ze stoarde noar boeten, hail daip en hail laank
Ze wol mor niks zeggen, en doar bleef t toun bie.
Mor hail daip in de nacht zee ze zaacht tegen mie.

As ik votgoa din mostoe nait schraien
Want ik hol veur altied van die.
Mien laifde dij geef ik
en t laifste din bleef ik
Veur aiweg, mor ainmoal is alles veurbie.

Mmmmmmmmmmmmmmmm

Mien wereld dij vuil as n koartenhuus inain.
T was net of ik roakt wui deur n hail grode stain
Ik vruig heur “tou laiverd, wel is din dij man,
Dijst laiver as mie hest”, toun keek zai mie aan.

As ik votgoa din mostoe nait schraien
Want ik hol veur altied van die.
Mien laifde dij geef ik
en t laifste din bleef ik
Veur aiweg, mor ainmoal is alles veurbie.
…..
Mien laifde dij geef ik,
En t laifste din bleef ik.
Veur aiweg, mor ainmoal is alles veurbie.

Ze luit mie toun achter, met mien verdrait.
En t ainegste wa’k van heur kreeg was n braif.
Ze schreef “ik bin zaik, en t het aal gain zin”,
Oeit zug ik die doar, woar ik binnenkört bin.

As ik votgoa din mostoe nait schraien
Want ik hol veur altied van die.
Mien laifde dij geef ik                                                 
En t laifste din bleef ik
Veur aiweg, mor ainmoal is alles veurbie.

As ik votgoa din mostoe nait schraien
Want ik hol veur altied van die.
Mien laifde dij geef ik
en t laifste din bleef ik
Veur aiweg, mor ainmoal is alles veurbie.

© Rieks Schuring
wp09eb60fd.png